2020 Årsberättelse

Logotyp för Swedac

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar också den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall. Swedac hör till utrikesdepartementet och rapporterar till utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Karta med positionsnål

Swedac är placerat i Borås

117

personer arbetar på Swedac

Karta över Sverige

Myndigheten har ett uppdrag som omfattar hela Sverige

Andelen kvinnor/män:
57 % kvinnor och 43% män.

50

Medelålder: 50,2 år.

Myndighetens tre vanligaste roller:

Bedömningsledare
Koordinator
Jurist

Generaldirektören har ordet

Ulf Hammarström är generaldirektör på Swedac. Här berättar han om 2020 och det värde Swedac skapade under året som gick.

Ulf Hammarströms presentation finns i en syntolkad version här.

Så var 2020: externa möten och fokusområden

Viktiga händelser
  • Besök av utrikeshandelsminister Anna Hallberg.
  • Omställning till distansarbete.
  • Ökad dialog via digitala kanaler.
  • Delar inspiration på nya sätt.
  • Bjöd in hela världen till webinar.

Ministern på besök
Swedac är organiserat under Utrikesdepartementet. I februari var Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg i Borås för att möta Swedacs ledning och samtliga medarbetare.

Omställning till distansarbete
Swedac, precis som alla verksamheter, ställde om sitt arbetssätt under 2020. Från och med mars utförs en huvuddel av alla arbetsuppgifter på distans. För att serva alla de verksamheter som har kontakt med Swedacs skapades ett informationsmaterial om hur bedömning på distans går till.

Bedömningsledaren Patrik Andersson delar med sig av sitt arbete hemifrån köksbordet i Varberg.

Ökad dialog via digitala kanaler
När pandemin startade arbetade Swedac fokuserat med att sprida skräddarsydd information till myndighetens intressenter. Riktade nyhetsbrev gick ut löpande och vid ett tillfälle förstärktes kommunikation ytterligare med en chatt.

Delar inspiration och kunskap på nya sätt
Under 2020 arbetade Swedac med att sprida inspiration och kunskap via digitala kanaler. Konceptet ”Swedac berättar” lanserades.

Myndigheten har ett löpande behov av att rekrytera tekniska bedömare. Under 2020 gjordes en lyckad satsning på att nå experter inom medicin via digitala kanaler.

Bjöd in hela världen till webinar
Under hösten 2020 arrangerade Swedac ett webinar om värdet av ackreditering. Mer än 250 deltagare från 40 länder deltog.

Swedacs resultat i siffror

Huvuddelen av Swedacs intäkter kommer från avgifter och bara en mindre del av myndighetens verksamhet finansieras med anslag från staten.

Swedacs verksamhet omfattar flera områden.
Cirkeldiagrammen visar dels varifrån myndighetens intäkter kommer, dels hur kostnaderna fördelar sig mellan organisationens verksamheter.

78%

Den största andelen av myndighetens om­sättning, 78 procent, utgörs av så kallad uppdragsverksamhet som består av ackrediter­ing och internationellt utvecklingssamarbete. Den anslags­finansierade verksamheten utgör 22 procent av omsättningen och består av till exempel av rådgivning/information och föreskriftsarbete.

Swedacs omsättning 2017-2020

Hur är Swedac uppbyggt?

Swedac är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en generaldirektör. Vid sin sida har generaldirektören ett insynsråd som i princip fyller samma funktion som en styrelse, men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. Det aktuella organisationsschemat beskriver organisationen från 1 januari 2020.

 

Swedac organisationsschema

Swedac ligger under utrikesdepartementet och rapporterar till utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor. Myndighetens verksamhet styrs genom instruktion och regleringsbrev från regeringen samt med lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt.

Så blir 2021

Swedacs fokusområden

Digitala möten, hemarbete och samtal om smittorisk. 2020 var ett udda år. Vad tar vi med oss in i 2021? Vad blev trots utmaningarna bra?

Tre ansvariga för varsitt område på myndigheten Swedac spanar in i framtiden.

Kristina Hallman, avdelningschef avdelningen för ackreditering:

– 2020 visade att det finns en fantastisk vilja och flexibilitet hos både medarbetare och kunder att göra det bästa av en svår situation. Vi hittar nya arbetssätt när så krävs. Framöver ska vi arbeta mer med vilket arbete som kan göras på distans och vilka uppgifter som kräver fysisk närvaro.

Mikael Schmidt, avdelningschef avdelningen reglerad mätteknik:

— Jag hoppas att 2020 är just ett udda år och att 2021 innebär en viss återgång. Vi ska fortsätta att ta vara på möjligheten som digitaliseringen ger och samtidigt vara vaksamma på balansen mellan effektivitet, både tids-och miljömässigt, och kvalitet.

Anette Arveståhl, avdelningschef juridik och handelsfrågor:

— En fråga som just min avdelning är särskilt inblandad i är den nya Marknadskontrollförordningen som träder i kraft under 2021. Det arbetet innebär mycket samverkan med de andra myndigheter som är representerade i Marknadskontrollrådet. Under 2020 samarbetade vi med hjälp av digitala möten. De positiva sidorna av den utvecklingen bygger vi vidare på.

 

Läs tidigare rapporter

Via länkarna nedan kan du ladda hem Swedacs årsberättelser, från 2016 och framåt.

Logotyp för Swedac

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

0771 99 09 00 | swedac.se | registrator@swedac.se

Huvudkontor Österlånggatan 9, 503 31, Borås