2019 Årsberättelse

Logotyp för Swedac

Swedac är en statlig myndighet som arbetar inom många samhällsområden. Syftet med Swedacs verksamhet är att bidra till en öppen och global världshandel, ett konkurrenskraftigt näringsliv och trygghet för konsumenten i ett hållbart samhälle.

Karta med positionsnål Swedac är placerat i Borås

111

personer arbetar på Swedac
Karta över Sverige Myndigheten har ett uppdrag som omfattar hela Sverige

5

ackrediterade verifieringsorgan
Pris-ikon 34 ackrediterade certifieringsorgan
Bubblande flaska

353

ackrediterade laboratorier

1050

I Sverige finns ackrediterade kontroll- och besiktningsorgan

"Swedacs uppgift är att vara den sista utposten, garanten för att varor och tjänster är säkra i Sverige, och i den rollen ingår att peka på felaktigheter. Men i dagens samhällsklimat ser jag det som en lika viktig uppgift för oss att också peka på allt som fungerar. Det finns mycket som går att lita på i Sverige"

Ulf Hammarström, generaldirektör Swedac

Så var 2019: externa möten och fokusområden

Viktiga event
 • Swedac 30 år
 • Kvalitetsmässan
 • Din Produkt/Ditt ansvar
 • Besök av handels­minister Ann Linde
 • Besök av handels­delegation från Kina

Vid sidan av myndighetens ordinarie tillsynsarbete ordnar Swedac varje år möten och event där myndigheten delar erfarenheter, utvecklar relationer och på andra sätt möter omvärlden. Här är ett urval av de möten vi engagerade oss extra i under 2019.

Under 2019 firade Swedac 30 år. Jubileet firades med ett seminarieprogram i Borås. Myndighetens generaldirektör Ulf Hammarström stod på scen, med bland andra forskaren Lars Trägårdh. Mer än 100 personer satt i publiken.
Se filmen från jubileet här.

Swedac har rollen som samordnare för alla svenska myndigheter som arbetar med marknadskontroll. E-handel är en allt större fråga och den stod också i fokus under mässan Din Produkt/Ditt ansvar.
Läs ett kortare referat från mässan här.

Kvalitetsmässan är ett forum för det offentliga Sverige, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg vart annat år. Swedac arrangerade ett seminarium och höll mini-seminarier i montern under mässan 2019.
Se bilder här.

Swedacs resultat i siffror

Huvuddelen av Swedacs intäkter kommer från avgifter och bara en mindre del av myndighetens verksamhet finansieras med anslag från staten.

Swedacs verksamheter 2019

Swedacs verksamheter 2019

 • Ackreditering
 • Internationellt utvecklingsarbete
 • Kontrollordningar
 • Reglerad mätteknik

Swedacs verksamhet omfattar flera områden.
Cirkeldiagrammet visar hur intäkterna fördelar sig mellan organisationens verksamheter.

Swedacs omsättning 2016-2019

Stapeldiagram över Swedacs omsättning

Swedacs intäkter 2019

Swedacs intäkter 2019

 • Anslag
 • Avgifter och andra ersättningar

81%

Den största andelen av myndighetens om­sättning, 81 procent, utgörs av så kallad uppdragsverksamhet som består av ackrediter­ing och internationellt utvecklingssamarbete. Den anslags­finansierade verksamheten utgör 19 procent av omsättningen och består av till exempel av rådgivning/information och föreskriftsarbete.

Hur är Swedac uppbyggt?

Swedac är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en generaldirektör med ledningsgrupp. Vid sin sida har generaldirektören också ett insynsråd som i princip fyller samma funktion som en styrelse, men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. Det aktuella organisationsschemat beskriver organisationen från 1 januari 2020.

 

Organisationsschema över Swedac

Swedac ligger under utrikesdepartementet och rapporterar till utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor. Myndighetens verksamhet styrs genom instruktion och regleringsbrev från regeringen samt med lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt.

Så blir 2020

Swedacs fokusområden

 • Helt nya processer för IT
 • Laddning av elbilar nya fråga för reglerad mätteknik
 • Allt större intresse för ackreditering
 • Nya former för marknadskontroll i Sverige
 • Så ska Swedac synas mer
 • Dynamiskt år för HR

2020 innebär nya utmaningar för Swedac. Vi lät ansvariga för myndighetens olika avdelningar spana in i framtiden. Vad blir viktigast?

Richard Ericsson, avdelningschef för IT och service, ser att digitaliseringen fortsätter att påverka myndighetens arbete. Swedacs egna processer förändras, liksom kundernas.

Mikael Schmidt, avdelningschef för reglerad mätteknik, lyfter upp laddning av el-bilar som en av de omvärldstrender som påverkar hans avdelning mest.

Kristina Hallman, avdelningschef för ackreditering, ser ett ökande intresse för ackreditering som verktyg för att skapa förtroende.

Anette Arveståhl, avdelningschef juridik och inre marknadsfrågor, har fokus på nya handelsmönster och nya former för marknadskontroll.

Peter Kronvall, kommunikationschef, arbetar för att den samhällsnytta som Swedac skapar ska kommuniceras tydligare.

Karolina Wikmyr, tillträdande HR-chef, ser fram emot en förändringsresa som nyss har börjat.

Läs tidigare rapporter

Via länkarna nedan kan du ladda hem Swedacs årsberättelser, från 2015 och framåt.

Logotyp för Swedac

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

0771 99 09 00 | swedac.se | registrator@swedac.se

Huvudkontor Österlånggatan 5, 503 31, Borås