2022 Årsberättelse

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar också den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall. Swedac hör till utrikesdepartementet och rapporterar till bistånds- och utrikeshandelsministern.

Karta med positionsnål

huvudkontor i Borås

112

personer arbetar på myndigheten

Karta över Sverige

Nationellt uppdrag

Antal kvinnor/män:
62 kvinnor och 50 män

187

externa bedömningsledare, bedömare & rådgivare

Några vanliga roller på Swedac:
Bedömningsledare
Koordinator
Utredare
Jurist

Generaldirektören har ordet

Ulf Hammarström är generaldirektör på Swedac. Här berättar han om 2022 och det värde Swedac skapade under året som gick.

Så var 2022 – externa möten och fokusområden

  • Distansbedömningar blir en del av vardagen
  • Lättare att hitta hållbarhetsmålen
  • Swedac knyter avtal med ISAC
  • Sveriges nya strategi för marknadskontroll beslutad
  • Laddinfrastruktur var Swedacs fokus under Frihamnsdagarna

Distansbedömningar blir en del av vardagen

Distansbedömningar blev lösningen för att klara Swedacs uppdrag under de akuta faserna av pandemin. Under 2022 analyserades erfarenheterna. Framöver blir distansbedömningar en del av myndighetens vardag.
Läs mer om distansbedömningar.

Lättare att hitta hållbarhetsmålen

Under 2022 inventerade Swedac hur myndighetens verksamhet möter de globala hållbarhetsmålen. Via myndighetens webb är det nu enklare för Swedacs intressenter att få en översikt av hur ackreditering, reglerad mätteknik och marknadskontroll bidrar till hållbarhet.
Läs mer om Agenda 2030 och Swedacs arbete.

Swedac knyter avtal med ISAC

Swedac och ackrediteringsmyndigheten på Island, ISAC, ingick ett samarbetsavtal under 2022.
Läs mer om avtalet med ISAC.

Sveriges nya strategi för marknadskontroll beslutad

Effektivare kontroll, mer samarbete och utökad kunskap – det är de tre målen i Sveriges nya strategi för marknadskontroll. Strategin är den första i sitt slag och arbetades fram i samråd med myndigheter, näringslivs- och konsumentorganisationer. Under 2022 beslutades strategin av regeringen.
Läs mer om strategin.

Laddinfrastruktur var Swedacs fokus under Frihamnsdagarna

Swedac arrangerade två seminarier under Frihamnsdagarna i Göteborg. Temat var elfordon och hur laddning av fordon ska mätas på rätt sätt.
Läs mer om Swedac på Frihamnsdagarna.

Swedacs verksamheter 2022

Huvuddelen av Swedacs intäkter kommer från avgifter och bara en mindre del av myndighetens verksamhet finansieras med anslag från staten.

Cirkeldiagrammen visar dels varifrån myndighetens intäkter kommer, dels hur kostnaderna fördelar sig mellan organisationens verksamheter.

83 %

Swedacs omsättning 2019-2022

Hur är Swedac uppbyggt?

Swedac är en så kallad enrådsmyndighet och leds av en generaldirektör. Vid sin sida har generaldirektören ett insynsråd som i princip fyller samma funktion som en styrelse, men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.

Swedac är organiserat under utrikesdepartementet och rapporterar till bistånds- och utrikeshandelsministern. Myndighetens verksamhet styrs genom instruktion och regleringsbrev från regeringen samt med lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt.

Swedac spanar på 2023

Vad väntar?

2022 innebar oroligheter och stora prövningar för hela världen. Som i sin tur skapade utmaningar för Swedac. Vi lät generaldirektören och chefer för några av myndighetens olika avdelningar spana på 2023. Vad blir viktigast?

 

Ulf Hammarström, generaldirektör

Hur påverkas ditt arbete av osäkerheten och oron i omvärlden?

– Vi ser en generell urholkning av tilliten till de globala handelssystemen. Under en längre tid har regionalisering och protektionism ökat. En utveckling som accentuerats av kriget i Ukraina men trenden är djupare än så. Det är en av våra viktigaste utmaningar, hur man stärker det multilaterala systemet och förtroendet igen, utan att för den skull vara naiva och inte inse de risker i handelsberoenden som vi till exempel såg prov på under pandemin.

 

Stina Benderix, chef för ackrediteringsavdelningen

Vad blir viktigast inom ditt arbetsområde 2023?

– Det händer mycket inom EU-lagstiftningen just nu inom exempelvis hållbarhet och digitalisering, och vi behöver säkerställa och fortsätta bygga kompetens på ackrediteringsavdelningen för att möta framtidens behov.

 

Kristina Hallman, Internationell och teknisk direktör

Vad blir viktigast inom ditt arbetsområde 2023?

– Att fortsätta arbetet internationellt med att harmonisera hur ackreditering används samt att möta behoven av kvalitetssäkring inom den gröna och digitala omställningen som samhället genomgår.

 

Mikael Schmidt, chef Avdelningen för reglerad mätteknik

Vad blir viktigast inom ditt arbetsområde 2023?

– Min avdelning startar ett kompetenscentrum där vi har paketerat vår kunskap om kravställning och reglering av sådant som behöver mätas. Vi vill kunna dela med oss av den kunskapen och därmed bidra till samhällsutvecklingen.

 

Anette Arveståhl, avdelningschef juridik och handelsfrågor

Vad blir viktigast inom ditt arbetsområde 2023?
— Jag har ju flera områden inom min avdelning men jag väljer två: När det gäller marknadskontroll blir det viktigaste att se till att det blir verkstad av den nationella strategin så att vi tillsammans kan stärka svensk marknadskontroll. Det är många myndigheter som samarbetar i flera frågor, vi är bara i början av arbetet.

– Inom området juridik är det centralt att kunna ge rätt stöd till regeringskansliet under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Läs tidigare rapporter

Via länkarna nedan kan du ladda hem Swedacs årsberättelser, från 2018 och framåt.

Logotyp för Swedac

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

0771 99 09 00 | swedac.se | registrator@swedac.se

Huvudkontor: Österlånggatan 9, 503 31, Borås